Sommarkrigarna

En simpel genväg
är inte alltid så simpel

Ebon har åteförenats med de andra sommarkrigarna och gruppen befinner sig nu på resande fot för att ta sig till sin by i Mörkerskogen. Sommarkrigarna, särskilt Gregg, fruktar att den sista delen i Profetian har med deras hemby att göra. Zankas har även han sedan tidigare sagt att det är mycket möjligt. För att spara tid så bestämmer sig gruppen för att lämna vägens trygga lunk och istället ta sig fram genom terrängen.

Det visade sig vara ett våghalsigt beslut då skogen är fylld både av träskmark och av vilda djur som inte vill något hellre än att få sig ett skrovmål. Med nöd och näppe lyckas sommarkrigarna besegra ett samtidigt anfall från vargar och ormar. Men frågan är: har de kraft nog för att ta sig levande ur skogen?

View
Första mötet

Första speltillfället. Sommarkrigarna vaknade upp i en isgrotta utan minne av hur de hamnade där. En sökare från deras by möte upp dem när de kom ur den första kammaren. I kammaren var där en vägg täckt med runskrift, en av bitarna som gick att uttyda var: “När lågan tänds skall världen brinna”. En av krigarna, en genesi firesoul vid namn Ebon, flammade upp när de läste detta. Väl ute ur grottan så tog de sig till en tieflingby där de sökte skydd för natten mot den ilskna snöstormen. Dagen därpå såg de en isstaty av dem själva. När Ebon närmade sig denna så lämnade flammorna hans kropp och smälte statyn via det långsvärd som satt fast i hans avbilds hand.

View
Welcome to your Adventure Log!
A blog for your campaign

Every campaign gets an Adventure Log, a blog for your adventures!

While the wiki is great for organizing your campaign world, it’s not the best way to chronicle your adventures. For that purpose, you need a blog!

The Adventure Log will allow you to chronologically order the happenings of your campaign. It serves as the record of what has passed. After each gaming session, come to the Adventure Log and write up what happened. In time, it will grow into a great story!

Best of all, each Adventure Log post is also a wiki page! You can link back and forth with your wiki, characters, and so forth as you wish.

One final tip: Before you jump in and try to write up the entire history for your campaign, take a deep breath. Rather than spending days writing and getting exhausted, I would suggest writing a quick “Story So Far” with only a summary. Then, get back to gaming! Grow your Adventure Log over time, rather than all at once.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.