Sommarkrigarna

En simpel genväg

är inte alltid så simpel

Ebon har åteförenats med de andra sommarkrigarna och gruppen befinner sig nu på resande fot för att ta sig till sin by i Mörkerskogen. Sommarkrigarna, särskilt Gregg, fruktar att den sista delen i Profetian har med deras hemby att göra. Zankas har även han sedan tidigare sagt att det är mycket möjligt. För att spara tid så bestämmer sig gruppen för att lämna vägens trygga lunk och istället ta sig fram genom terrängen.

Det visade sig vara ett våghalsigt beslut då skogen är fylld både av träskmark och av vilda djur som inte vill något hellre än att få sig ett skrovmål. Med nöd och näppe lyckas sommarkrigarna besegra ett samtidigt anfall från vargar och ormar. Men frågan är: har de kraft nog för att ta sig levande ur skogen?

Comments

DarkAlf

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.