Sommarkrigarna

Första mötet

Första speltillfället. Sommarkrigarna vaknade upp i en isgrotta utan minne av hur de hamnade där. En sökare från deras by möte upp dem när de kom ur den första kammaren. I kammaren var där en vägg täckt med runskrift, en av bitarna som gick att uttyda var: “När lågan tänds skall världen brinna”. En av krigarna, en genesi firesoul vid namn Ebon, flammade upp när de läste detta. Väl ute ur grottan så tog de sig till en tieflingby där de sökte skydd för natten mot den ilskna snöstormen. Dagen därpå såg de en isstaty av dem själva. När Ebon närmade sig denna så lämnade flammorna hans kropp och smälte statyn via det långsvärd som satt fast i hans avbilds hand.

Comments

DarkAlf

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.