Amaunators Ängel

Immortal humanoid (angel)

Description:
Bio:

Försökte nå sommarkrigarna tidigt efter tidsfrakturen, men Amaunators makt var fortfarande för svag. Närmade sig Ebon i hans drömmar innan hon slutligen nådde honom medan han var djupt försjunken i bön.

Amaunators Ängel

Sommarkrigarna DarkAlf