Ebon

Firesoul Genasi Tactical Warlord

Description:

== Created Using Wizards of the Coast D&D Character Builder ==
Ebon, level 9
Genasi, Warlord
Build: Tactical Warlord
Commanding Presence: Tactical Presence
Elemental Manifestation: Firesoul
Firepulse: Firepulse Strength

FINAL ABILITY SCORES
Str 20, Con 12, Dex 10, Int 20, Wis 8, Cha 12.

STARTING ABILITY SCORES
Str 16, Con 12, Dex 10, Int 16, Wis 8, Cha 12.

AC: 25 Fort: 21 Reflex: 22 Will: 18
HP: 64 Surges: 8 Surge Value: 16

TRAINED SKILLS
Endurance +11, Athletics +13, History +14, Diplomacy +10

UNTRAINED SKILLS
Acrobatics +3, Arcana +9, Bluff +5, Dungeoneering +3, Heal +3, Insight +3, Intimidate +5, Nature +5, Perception +3, Religion +9, Stealth +3, Streetwise +5, Thievery +3

FEATS
Level 1: Improved Tactics
Level 2: Weapon Expertise (Heavy Blade)
Level 4: Improved Defenses
Level 6: Improved Initiative
Level 8: Versatile Resistance

Warlord at-will 1: Commander’s Strike
Warlord at-will 1: Wolf Pack Tactics
Warlord encounter 1: Warlord’s Favor
Warlord daily 1: Lead the Attack
Warlord utility 2: Knight’s Move
Warlord encounter 3: Steel Monsoon
Warlord daily 5: A Rock and a Hard Place
Warlord utility 6: Tactical Supervision
Warlord encounter 7: Sunder Armor
Warlord daily 9: Warlord’s Recovery

ITEMS
Adventurer’s Kit, Shield of Protection Light Shield (heroic tier), Flaming Longsword +1, Hide Armor, Healer’s Brooch +1, Javelin (5), Veteran’s Hide Armor +2
== Copy to Clipboard and Press the Import Button on the Summary Tab ==

Bio:

Utseende:
Har rödaktigt bronsfärgat skin. Eldigt orange energilinjer och ögon. Fladdrande flammor kommer ur energilinjerna på huvudet. Hår som liknar eldsflammor. ~182 cm lång och ~81 kg.

Dyrkar:
Amaunator, guden av sol och tid.

Anteckningar:
Var kungens livvakt. Har gått i exil. Ebon och hans dam Arsha har varsin blomma som visar om den andre lever.

Ebon

Sommarkrigarna Kuslix