Gar'tokk

Goliath Earthstrength Warden

Description:

TRAINED SKILLS
Nature, Heal, Endurance, Dungeoneering

FEATS
Level 1: Weapon Expertise (Polearm)
Level 2: Hafted Defense
Level 4: Improved Initiative

POWERS
Warden at-will 1: Thorn Strike
Warden at-will 1: Earth Shield Strike
Warden encounter 1: Hungry Earth
Warden daily 1: Form of the Willow Sentinel
Warden utility 2: Nature’s Abundance
Warden encounter 3: Earthgrasp Strike
Warden daily 5: Hail of Thorns

ITEMS
Weapon: Grasping Halberd +2
Weapon:
Armor: Hide Armor of Durability +1
Arms:
Feet:
Hands:
Head:
Neck:
Ring:
Ring:
Waist:
Other:

OTHER EQUIPMENT
Hide Armor, Adventurer’s Kit, Javelin (5)

COINS AND OTHER WEALTH
? GP

Bio:

Utseende:
Lång reslig nomad täckt med fläckar som tros ge ledtrådar till hans öde. Jämnt fördelat över hans kropp finns myntstora förhårdnader. Är flintskallig och har gråbrunt skinn. ~226 cm lång och ~140 kg.

Dyrkar:

Anteckningar:
Skall skydda byn från yttre hot.

Gar'tokk

Sommarkrigarna DarkAlf