Ilya Evermore

Dragonborn Dragon Sorcerer

Description:

== Created Using Wizards of the Coast D&D Character Builder ==
Ilya Evermore, level 7
Dragonborn, Sorcerer
Build: Dragon Sorcerer
Spell Source: Dragon Magic
Dragon Soul: Dragon Soul Fire
Dragon Breath Key Ability: Dragon Breath Strength
Dragon Breath Damage Type: Dragon Breath Fire

FINAL ABILITY SCORES
Str 19, Con 12, Dex 12, Int 10, Wis 8, Cha 19.

STARTING ABILITY SCORES
Str 16, Con 12, Dex 12, Int 10, Wis 8, Cha 16.

AC: 19 Fort: 17 Reflex: 14 Will: 19
HP: 54 Surges: 7 Surge Value: 14

TRAINED SKILLS
Arcana +8, Intimidate +14, Diplomacy +12, Bluff +12

UNTRAINED SKILLS
Acrobatics +4, Dungeoneering +2, Endurance +4, Heal +2, History +5, Insight +2, Nature +2, Perception +2, Religion +3, Stealth +4, Streetwise +7, Thievery +4, Athletics +7

FEATS
Level 1: Bolstering Breath
Level 2: Enlarged Dragon Breath
Level 4: Battle Caster Defense

POWERS
Sorcerer at-will 1: Dragonfrost
Sorcerer at-will 1: Burning Spray
Sorcerer encounter 1: Explosive Pyre
Sorcerer daily 1: Lightning Breath
Sorcerer utility 2: Dragonflame Mantle
Sorcerer encounter 3: Ice Dragon’s Teeth
Sorcerer daily 5: Thunder Leap
Sorcerer utility 6: Sudden Scales
Sorcerer encounter 7: Rimestorm

ITEMS
Cloth Armor (Basic Clothing), Adventurer’s Kit, Siberys Shard of the Mage (heroic tier), Staff of Fiery Might +2, Shimmering Cloth Armor (Basic Clothing) +2
== Copy to Clipboard and Press the Import Button on the Summary Tab ==

Bio:

Bakgrund:
Ilya växte upp som gatubarn i staden Felden vid Drakkusten tillsammans med sin yngre bror Mitri. Under sin uppväxt tillhörde de ett gäng som rånade fyllon och ensamma ädlingar. Det var under ett sådant tillfälle som Ilya upptäckte att starka känslor gav utlopp till magiska utbrott genom hans tempramentsfulla drakblod. Han talar ofta om den gamla goda tiden och om hans bror som tydligen är bard och reser med en grupp äventyrare bestående av en gnom, en drow och en minotaur.

Utseende:
Draklik med vissa drag åt ödlehållet. Kroppen är täckt av fina fjäll som gör den nästan läderartad. Händer och fötter är klolika och händerna har tre fingrar och en tumme. Har två stycken långa ”näshår” och ser något ålderdomlig ut. 203 cm lång och 118 kg tung. På senare tid har fjällen börjat krackelera under stressen från Ilyas många magiska utbrott.

Anteckningar:
- Vill hitta ett sätt att bli drake för att kunna skydda sitt folk från “tyrannerna”.
- Spenderar mycket tid och guld i lustfyllda etablissemang så fort han får chansen.
- Kan verka oseriös och ytterst oförsiktig (vilket han också är) men har visat på en allvarlig sida vid flertalet tillfällen.

Ilya Evermore

Sommarkrigarna Wargtass