Kat Windslay

Human Bloodbond Seeker

Description:

== Created Using Wizards of the Coast D&D Character Builder ==
Kat Windslay, level 7
Human, Seeker
Build: Vengeful Seeker
Seeker’s Bond: Bloodbond

FINAL ABILITY SCORES
Str 10, Con 11, Dex 15, Int 10, Wis 21, Cha 8.

STARTING ABILITY SCORES
Str 10, Con 11, Dex 14, Int 10, Wis 18, Cha 8.

AC: 17 Fort: 16 Reflex: 19 Will: 23
HP: 53 Surges: 7 Surge Value: 13

TRAINED SKILLS
Acrobatics +10, Nature +13, Insight +13, Perception +13, Heal +13, Religion +8

UNTRAINED SKILLS
Arcana +3, Bluff +2, Diplomacy +2, Dungeoneering +8, Endurance +3, History +3, Intimidate +2, Stealth +5, Streetwise +2, Thievery +5, Athletics +3

FEATS
Human: Weapon Proficiency (Superior crossbow)
Level 1: Improved Initiative
Level 2: Speed Loader
Level 4: Weapon Expertise (Crossbow)
Level 6: Initiate of the Faith

POWERS
Bonus At-Will Power: Heroic Effort
Seeker at-will 1: Grappling Spirits
Seeker at-will 1: Stinging Swarm
Seeker encounter 1: Possessing Spirits
Seeker daily 1: Swarming Bats
Seeker utility 2: Agile Recovery
Seeker encounter 3: Escaping Shot
Seeker daily 5: Ensnaring Shot
Seeker utility 6: Earthbond Gift
Seeker encounter 7: Feyjump Shot

ITEMS
Leather Armor, Adventurer’s Kit, Longbow, Dagger, Quick Superior crossbow +1, Eagle Eye Goggles (heroic tier), Steadfast Amulet +2, Circlet of Mental Onslaught (paragon tier)
== Copy to Clipboard and Press the Import Button on the Summary Tab ==

Bio:

Bakgrund:
Kat föddes och växte upp i en fattig familj i byn. Hennes far var jägare och tog tidigt med sig Kat ut i Mörkerskogen och lärde henne allt han visste om skog, jakt och överlevnad. Tyvärr dog han i en jaktolycka medan Kat ännu var ung. Efter faderns död lämnade Kat byn i långa perioder för att leva i skogen. Att hennes mor favoriserade hennes tvillingbror var en bidragande orsak till detta. Något år efter faderns död omkom tvillingbrodern i en olycka i Mörkerskogen. Kanske är det dessa olyckor som format Kat till den på ytan så känslokalla person hon ofta ser ut att vara.

Utseende & Person:
Kat är en kort smidig dam med ovanligt skarpa och pigga ögon. Ungdomlig och ljushyad med eldrött hår som passar hennes eldiga humör. Hon är omkring 169 cm lång och 62 kg tung.
Kat är en mycket fåordig dam som ganska så lätt ilsknar till. Många upplever henne som både osocial och känslokall.

Dyrkar:
Melora, naturens gudinna.

Anteckningar:
- Skall skydda skogen från vanära och sätter en ära i att hålla balansen såväl som i naturen som med livet i övrigt.
- Förlorade sin tvillingbror i en olycka i Mörkerskogen.
- Kat får hjälp (både i strid och i vardagen) av andarna som hon troget tjänar. Andarna är det som hon sätter främst i sitt liv, ingenting är viktigare för henne.

Kat Windslay

Sommarkrigarna Crazycarro