Tag: laiden

Results

 • Zaria von Vittmark

  Borgerlig kvinna som bor i staden Laiden. Tycks ha en försmak för färgglada klänningar. Gärna röda. Tämligen vacker. Hon har erbjudit sig att ta hand om Fruven och Yllaatris. [[:fruven-summersen | Fruven Summersen]] fick en lycklig uppväxt hos henne.

 • Adrik

  Lite lätt tillbakadragen dvärg som följde med Sommarkrigarna till tunnlarna och kryptan under Laiden. Hans syster hade insjuknat av det onda som spred sig därifrån.

 • Harald

  Borgmästare över staden [[Laiden]]. Tycks vara sträng och bister. Inte överdrivet omtyckt bland stadens invånare, men har tydligen gjort något för staden i sina yngre dagar.

 • Treutiger

  Mild dvärg som tillber Moradin. Har hjälpt Sommarkrigarna med diverse saker. Främst släppt in dem till några av templets heliga texter. Den viktigaste texten var den om profetian som tycks involvera [[Sommarkrigarna | Sommarkrigarna]].

 • Zankas Falkflykt

  Bedriver magiforskning i staden [[Laiden]]. Finansieras av borgmästaren Harald. Det var han som orsakade [[tidsfrakturen]] i ett försök att ge Sommarkrigarna ytterligare en chans att besegra de mäktiga primordials.

All Tags