Gudar

Lista med viktiga gudar i vår kampanj:

Amaunator
Melora
Moradin
Torm

Gudar

Sommarkrigarna DarkAlf