Lista med Feats

Feats

Denna sida är tänkt att användas för att ge råd om vilka feats som är lämpliga för spelarkaraktärerna i kampanjen.

Måste ha-listan

Det finns två stycken feats som man måste ha. Den första och mest simpla heter Improved Defenses. Den ger en kort och gott en skalande bonus till ens NADs.

Den andra är den som ger en bonus i sin träffchans. Namnen på dessa feats heter alltid någonting som slutar på Expertise.

Karaktärsspecifika rekommendationer

Ebon

Heavy Blade Expertise

Gregg

Weapon Profiency (Bastard Sword)
Weapon Expertise (Heavy blade)
Two-Weapon Fighting
Two-Weapon Defense
Toughness
Lethal Hunter
Action Surge
Action Rush
Predatory Action
Formation Fighting
Power Attack
Headsman’s Chop
Heavy Blade Expertise

Ilya Evermore

Bolstering Breath
Enlarged Dragon Breath
Implement Expertise
Arcane Spellfury
Draconic Spellcaster
Rising Spellfury
Astral Fire
Unarmored Agility
Dragonborn Frenzy
Staff Expertise

Kat Windslay

Crossbow Expertise

Richard

Heavy Blade Expertise

Lista med Feats

Sommarkrigarna DarkAlf