Tidsfrakturen

Fractura Tempus
Den händelse som orsakade en spricka i tidslinjen. Zankas Falkflykt var den som orsakade den.

Tidsfrakturen

Sommarkrigarna DarkAlf